Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Перелік документів для службового користування (ДСК)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказ директора Полтавського обласного

відділення Фонду соціального захисту інвалідів
10.04.2017_ №_13_-од

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які містяться в документах з організації діяльності Полтавського обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів

1. Питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

1.1. Відомості про стан мобілізаційної готовності відділення Фонду.
1.2.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки відділення Фонду щодо:
фінансового, речового, медичного, харчового, технічного забезпечення на особливий період;
поставки та зберігання пально-мастильних матеріалів в особливий період.
1.3. Відомості про організацію оповіщення, збору, зв’язку і управління, порядок переведення відділення Фонду на режим роботи в умовах особливого періоду.
1.4. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку відділення Фонду.
1.5. Відомості про основні показники з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб відділення Фонду на особливий період.
1.6. Відомості щодо планування, організації, практичного здійснення заходів у сфері цивільного захисту на особливий період (цивільної оборони) та відповідної звітності.
1.7. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки відділення Фонду.

2. Кадрові питання.

2.1. Відомості, що містяться в документах з питань військового обов’язку і військової служби.
2.2. Сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників.

3. Технічний захист інформації.

3.1. Відомості про осіб, що зберігаються в Централізованому банку даних з проблем інвалідності.
3.2. Відомості про призначення ( перерозподіл) повноважень адміністраторів (користувачів) інформаційних та автоматизованих систем, в яких обробляється службова інформація.
3.3. Особисті login і password для користувачів баз даних ЦБІ та ЄІАБД ФСЗІ.

4. Різне.

4.1. Матеріали і документи з грифом обмеження доступу “Для службового користування ”, надані у володіння, користування чи розпорядження відділенню Фонду державними органами, організаціями, установами чи підприємствами України, а також документи відділення Фонду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.