Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Комісія по навчанню

09 листопада 2018 року в  Полтавському обласному відділенні Фонду відбулось засідання комісії з вирішення питань щодо можливості та розміру фінансової допомоги особам з інвалідністю на навчання.

На порядку денному розгляд  заяв студентів з інвалідністю, яким індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію або навчання, про надання фінансової допомоги шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації  у  навчальних  закладах  для здобуття професії (спеціальності), за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету  за невиконання  нормативу  робочих місць для працевлаштування інвалідів.

На розгляді комісії подано десять пакетів документів. Комісією задоволено сім заяв.  По одній заяві винесено рішення про недоцільність надання фінансової допомоги у зв’язку з тим,  що заявник отримував фінансову допомогу Фонду соціального захисту інвалідів на здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, та середній бал його диплому  складає менше ніж 4 бали.

Розгляд одного звернення відкладено до з’ясування ситуації та надання доказів студентом  щодо відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на його навчання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або доказу втрати можливості виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, оскільки студент навчався але не закінчив навчання за рахунок коштів державного бюджету у Українській медичній стоматологічній академії.