Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Комісія навчання

Розписом кошторисних призначень на 2019 рік по КПКВ 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» Полтавському обласному відділенню Фонду затверджені видатки на надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії» в сумі 196 877 грн. Відповідно до укладених з навчальними закладами та особами з інвалідністю договорів, потреба Полтавського обласного відділення Фонду на оплату вартості навчання лише за І семестр 2018/2019 навчального року склала близько 300 тис. грн. Тому 30 січня  2019 року у Полтавському відділенні Фонду відбулось засідання комісії з вирішення питань щодо можливості та розміру фінансової допомоги особам з інвалідністю на навчання, на якому здійснено розподіл зазначених вище кошторисних призначень між студентами з інвалідністю.

Крім того, комісією винесено рішення про доцільність  надання фінансової допомоги студенту 3 курсу медичного факультету Української медичної стоматологічної академії Стонозі Ярославу В’ячеславовичу, якому індивідуальною програмною реабілітації показане професійне навчання та реабілітація.