Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Комісія навчання

19 жовтня  2020 року в  Полтавському обласному відділенні Фонду відбулось засідання комісії з вирішення питань щодо можливості та розміру фінансової допомоги особам з інвалідністю на навчання.

На порядку денному розгляд заяв осіб з інвалідністю, яким індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію, про надання фінансової допомоги шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації  у  навчальних  закладах  для здобуття професії (спеціальності), за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету  за невиконання  нормативу  робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

На розгляді комісії подано 14 пакетів документів, у тому числі 5 заявників отримували фінансову допомогу шляхом відшкодування вартості освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у 2020 році , та за рекомендацією навчального закладу вирішили продовжити навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем.  Із загальної кількості пошукачів фінансової допомоги, 10 осіб є студентами вищого навчального закладу  «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Усі пакети документів відповідають вимогам чинного законодавства, тому комісією винесено позитивні рішення щодо надання фінансової допомоги усім заявникам.