Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Реєстрація підприємств у відділенні Фонду

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою КМУ від 31.01.2007 № 70,

зі змінами, внесеними постановою КМУ від 03.09.2009 № 930

 

ПОРЯДОК

реєстрації підприємств, установ, організацій та

фізичних осіб, що використовують найману працю

 

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб (далі – роботодавці), у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду).

2. Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

3. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду:

  • відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці;
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (далі – свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також:

  • копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі – довідка).

Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи-підприємця, подає заяву, копії свідоцтва та довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи за формою, затвердженою Мінпраці.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають:

— копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;

— перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, за формою, затвердженою Мінпраці;

— копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

4. Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою – дата на поштовому штемпелі.

5. Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

6. Документи, надіслані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи – підприємця.

Завантажити:

Бланк заяви про реєстрацію