Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Загальна інформація

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України «Про доступ  до публічної інформації», оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності.

Запит на інформацію — це прохання  особи  до  розпорядника інформації   надати  публічну  інформацію,  що  перебуває  у  його володінні.
Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію,  що не  стосуються  доступу  до  публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».
Запити на інформацію,  розпорядником якої є Полтавське облвідділення Фонду подаються  у робочі дні відповідно до Розпорядку роботи Полтавського обласного відділення Фонду.

Запити на  інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-00 до 13-45 год.),  а також у вихідні,  святкові та неробочі дні.

Запит на інформацію подається за такими формами:

  • усно: по телефону або на особистому прийомі;
  • у письмовому вигляді:   на   поштову   адресу   за   місцем розташування облвідділення ;
  • в електронному вигляді:  на  електронну  адресу  облвідділення ;
  • засобами факсимільного зв’язку: на номер  факсимільного зв’язку облвідділення.

Текст  запиту  повинен   містити   одне   питання.   Запит заповнюється розбірливим почерком,  окрім запитів,  що подаються в електронному вигляді.  Електронний запит на інформацію не  повинен уміщувати    вкладених    файлів.    Усний запит заповнюється співробітником облвідділення, який його отримав.

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути  зазначено  щонайменше  один  спосіб  надання відповіді на запит.

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я та по батькові запитувача;
  • поштовий індекс,  адресу  за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю,  адресу електронної пошти  (у  разі подання запиту електронною поштою),  а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис  запитуваної  інформації  або вид,  назву, реквізити чи зміст документа,  щодо  якого  зроблено  запит,  якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату подання запиту, крім запитів,  що подаються по телефону або в електронному вигляді.

У   разі   якщо   в  запиті  порушується  питання  надання інформації про іншу особу,  до нього має бути додано документ,  що підтверджує  наявність  повноважень  на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Закон України „Про доступ до публічної інформації”
Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про інформацію”