Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Передплата

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 N 270
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249

 

Відповідно до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Мінпраці від 06.09.2010 № 270, Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів здійснює передплату для інвалідів І та ІІ груп друкованих засобів масової інформації (один примірник друкованого засобу масової інформації, на суму, що не перевищує 68,00 грн. на одного інваліда на рік), випуск яких здійснюється редакціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, а саме:

Газета ”Наше життя” (засновник – ЦП УТОГ);
Всеукраїнська реабілітаційна газета ”Промінь” (засновник ЦП УТОС);
Газета ”Сила духу” (засновник ВОІ СОІУ та Полтавський осередок ВОІ СОІУ).
Для вирішення питань передплати друкованих періодичних видань необхідно звернутися до відділення Фонду (м. Полтава, вул. Європейська, буд.49) із заявою та надати наступні документи:
копія довідки МСЕК, що підтверджує групу інвалідності на даний час;
копія паспорта, що підтверджує прописку інваліда в Полтавській області (1,2 та 11 сторінки);
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Громадські організації інвалідів, заявники-роботодавці, засновані такими організаціями, можуть здійснювати складання списків інвалідів, які бажають отримувати друковані періодичні видання, збирання відповідних документів та організоване подання їх до відділень Фонду.
Списки на передплату друкованих періодичних видань складаються громадськими організаціями інвалідів, заявниками-роботодавцями, що засновані такими організаціями, окремо на кожне видання та мають містити прізвища, імена, по батькові інвалідів, їх паспортні дані, ідентифікаційні номери (у разі наявності), групи інвалідності, повні адреси їх місць проживання, суми, що підлягають оплаті, з урахуванням вартості послуг доставки, підписи інвалідів.
Відділення Фонду укладають договори про передплату інвалідам друкованих періодичних видань з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та після цього перераховують кошти.
Список інвалідів, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань (із зазначенням необхідних особистих даних), є невід’ємною частиною договору про здійснення передплати.
Взаємовідносини між відділеннями Фонду та інвалідами щодо передплати друкованих періодичних видань регулюються на підставі письмової заяви таких інвалідів без укладання з ними договору про фінансування.
Відділення Фонду ведуть облік заявників – фізичних осіб, які звернулися із заявою про надання фінансової допомоги для отримання друкованих періодичних видань, із зазначенням даних, що включаються до списків інвалідів, які є невід’ємною частиною угод з підприємствами та організаціями, що здійснюють приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, та результатів розгляду таких заяв.