Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Протезування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за N 954/18249

 

Відповідно до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Мінпраці від 06.09.2010 № 270, облвідділення Фонду надає фінансову допомогу на безповоротній основі інвалідам   всіх   груп   шляхом   оплати   протезно-ортопедичним підприємствам   вартості   технічних   засобів     реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності).

1. Перелік випадків, за   якими   інваліди   підлягають забезпеченню     протезно-ортопедичними     виробами   підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та   складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Мінпраці від 22.09.2004 N 234 ( z1277-04 ), зареєстрованим у Мін’юсті 07.10.2004 за N 1277/9876.

2. Протезно-ортопедичні підприємства, що   отримали   у визначеному   законодавством   порядку   державне   замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації і до яких звернувся інвалід,   надсилають   відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:

  • копію направлення територіального органу праці та соціального захисту населення;
  • калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;
  • обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності;
  • рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування щодо необхідності складного протезування;
  • висновок щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності та його вартості;
  • витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності на виготовлені та видані протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

3. Порядок забезпечення окремих   категорій   населення технічними   та   іншими   засобами   реабілітації   і формування відповідного державного замовлення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п ).

Порядок забезпечення ТЗР

2018-03-01 тип дог ФінДоп безповоротна ТЗР