Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Як розрахувати АГС

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Нижче наведений приклад розрахунку суми адміністративно-господарської санкцій за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та пені за порушення термінів сплати.

1.Вихідні дані для розрахунку суми позову за даними наданого відповідачем документу

1.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб,

– 60

1.2 Середньооблікова чисельність інвалідів, які працювали на підприємстві (штатних працівників, яким за висновками медико-соціальних експертних комісій встановлена інвалідність),

– 0

1.3 Фонд оплати праці штатних працівників, грн.,

– 1395000 грн.

1.4 Перераховано коштів адміністративно-господарських санкцій за не зайняті робочі місця для інвалідів, грн.,

– 0 грн.

2. Розрахунок суми адміністративно-господарської санкції

2.1 Кількість робочих місць, призначених для забезпечення працевлаштування інвалідів, відповідно до 4 % нормативу, осіб

– 60 x 0,04 = 2,4, що округлюється до 2

2.2 Кількість незайнятих робочих місць, призначених для забезпечення працевлаштування інвалідів, одиниць

2 – 0 = 2 чол.

2.3 Середня річна заробітна плата штатного працівника, грн.

– 1395000: 60 = 23250,00 грн.

2.4 Сума адміністративно-господарських санкцій, грн.

23250,00 x 2 – 0 = 46500,00грн.

3. Розрахунок пені станом на 18.05.2011 р.

Ставка НБУ
– 15 %
Кількість днів у поточному році ( не високосний рік )
– 365 днів
Одноденний розмір пені
– 15 % x 120 / 100 / 365 =
= 0,05 %
Кількість днів прострочення з 16.04.2023 по 18.05.2023 включно
– 33 днів
Сума пені, що необхідно сплатити (46500,00 грн. х 0,05%) x 33дн = 767,25 грн.

Загальна сума до сплати – 46500,00 грн. + 767,25 грн. = 47267,25 грн.

У разі, коли на підприємстві… працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування осіб з інвалідністю і не зайняте особою з інвалідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві…, тобто сума АГС визначається за формулю:

середньорічна заробітна плата одного працівника / 2.