Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Як розрахувати АГС

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Нижче наведений приклад розрахунку суми адміністративно-господарської санкцій за невиконання нормативу працевлаштування інвалідів та пені за порушення термінів сплати.

1.Вихідні дані для розрахунку суми позову за даними наданого відповідачем документу

«Звіт за формою 10-ПІ за 2010 рік».

1.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб,

— 60

1.2 Середньооблікова чисельність інвалідів, які працювали на підприємстві (штатних працівників, яким за висновками медико-соціальних експертних комісій встановлена інвалідність),

— 0

1.3 Фонд оплати праці штатних працівників, грн.,

— 1395000 грн.

1.4 Перераховано коштів адміністративно-господарських санкцій за не зайняті робочі місця для інвалідів, грн.,

— 0 грн.

2. Розрахунок суми адміністративно-господарської санкції

2.1 Кількість робочих місць, призначених для забезпечення працевлаштування інвалідів, відповідно до 4 % нормативу, осіб

— 60 x 0,04 = 2,4, що округлюється до 2

2.2 Кількість незайнятих робочих місць, призначених для забезпечення працевлаштування інвалідів, одиниць

2 — 0 = 2 чол.

2.3 Середня річна заробітна плата штатного працівника, грн.

— 1395000: 60 = 23250,00 грн.

2.4 Сума адміністративно-господарських санкцій, грн.

23250,00 x 2 — 0 = 46500,00грн.

3. Розрахунок пені станом на 18.05.2011 р.

Ставка НБУ
— 7,75%
Кількість днів у поточному році ( не високосний рік )
— 365 днів
Одноденний розмір пені
— 7,75 x 120 / 100 / 365 =
= 0,03 %
Кількість днів прострочення з 16.04.2011 по 18.05.2011 включно
— 33 днів
Сума пені, що необхідно сплатити (46500,00 грн. х 0,03%) x 33дн = 460,35 грн.

Загальна сума до сплати – 46500,00 грн. + 460,35 грн. = 46960,35 грн.

У разі, коли на підприємстві… працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві…, тобто сума АГС визначається за формулю:

середньорічна заробітна плата одного працівника / 2.