Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Порядок звернення

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян
в обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів

1. Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян в Полтавському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділенні Фонду).

2. Особистий  прийом громадян керівництвом відділення Фонду проводиться згідно з  затвердженим графіком в установлені дні з 08.00 до 17.00, в приміщенні, що знаходиться за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 49, приміщення «Лтава», 1 поверх, праве крило.

3. Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів відділення Фонду ї здійснюється у визначені дні та години  відповідно до  графіка.

4. Директором відділення Фонду проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої  Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання  України ,,Мати-героїня”.

5. Вхід громадян до приймальні відділення Фонду вільний  і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення  документів, що посвідчують особу.

6. Особистий прийом громадян директором відділення Фонду та заступникам директора здійснюється з питань відповідно до функціональних повноважень.

7. Інформація про порядок, графік особистого прийому  керівництвом  відділення Фонду розміщуються у приймальні та на веб-сайті відділення Фонду (www.fszi.pl.ua).

8. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену  ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані  цією особою.

9. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником відділу вивчаються  архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.

Не розглядаються повторні звернення  від одного й того  ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно з чинним законодавством.

10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і  особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

11. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх  з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів  відділення Фонду або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

12. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

13. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення,  заявник може викласти суть звернення  у формі письмової заяви для  подальшого розгляду.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про  результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.

14. Допуску на особистий прийом не підлягають громадяни:

визнані судом  недієздатними при наявності такої інформації у відділі роботи із зверненнями громадян (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);

стосовно яких прийнято  рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);

звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;

якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції облдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний працівник надає роз’яснення  щодо шляхів їх вирішення  по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій,  установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;

при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України „Про звернення громадян”);

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з заступником директора відділення Фонду.

15. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про  порядок і термін виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши  заявника   про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

20. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до Інструкції з діловодства у Полтавському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженої  наказом  Полтавського ОВФСЗІ від 29 березня 2013 року № 22-од (із внесеними змінами).