Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ

Полтавським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів продовжується прийом документів на отримання фінансової допомоги на безповоротній основі  за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету України, за напрямками:

 • технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб зінвалідністю
 • створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації осіб з інвалідністю
 • технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

Порядок та умови надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю визначаються  Інструкцією  з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 № 270  (далі — Інструкція).

Заявники-роботодавці для отримання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики звертаються із заявою про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (далі — заява) за формою, наведеною у додатку 1, до відділення Фонду, в якому вони зареєстровані. Заявники-роботодавці, на яких вимога щодо реєстрації у відділеннях Фонду не поширюється, звертаються із заявою до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації.

2.2. Крім заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

 • анкету заявника-роботодавця за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції;
 • копії статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчені підписом та скріплені печаткою заявника-роботодавця (за наявності);
 • копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця (за наявності);
 • баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за попередній рік та останній звітний період (за наявності);
 • податкову декларацію з податку на прибуток заявника-роботодавця за попередній рік та останній звітний період (за наявності);
 • довідку територіальних органів Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • обґрунтування необхідності здійснення видатків на заходи,
 • перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції;
 • бізнес-план (для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку);
 • прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту;
 • обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою, наведеною у додатку 4 до Інструкції (для інших заявників-роботодавців);
 • документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;
 • письмову згоду засновника про отримання заявником-роботодавцем фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду за заявленим напрямом;
 • інші документи, передбачені пунктами 2.3-2.8 цього розділу (у разі потреби).

2.3. Заявники-роботодавці, які здійснюють діяльність, яка згідно із законодавством потребує наявності ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, також надають копію такого документа, засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця.

2.7. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з  інвалідністю, також надають:

 • перелік індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, у якому зазначаються номер індивідуальної програми реабілітації, прізвище, ім’я, по батькові інваліда, дата народження, група інвалідності, термін, до якого встановлено групу інвалідності, реабілітаційні заходи (щодо професійної та трудової реабілітації) відповідно до напряму фінансування.

2.8. Заявники-роботодавці, які звертаються за отриманням фінансової допомоги на створення належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю, також надають:

 • документи відповідних органів згідно з чинним законодавством,
 • перелік індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю
 • розрахунок кошторисної вартості робіт.

2.9. Заявники-роботодавці, засновані громадськими організаціями інвалідів, подають документи до відділень Фонду у чотирьох примірниках, інші заявники-роботодавці та заявники — фізичні особи — в одному.

Інформація, яка повинна міститися у бізнес плані підприємства, які звертаються за фінансовою допомогою

Висвітлення показників, зазначених у пункту 2.17 розділу ІІ Інструкції:

соціальна значимість: кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) та яким надається (надаватимуться) послуги (продукція) (вказати нозологію, групи інвалідності, посадові обов’язки працівників з інвалідністю);

сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів, тощо;

фінансовий стан підприємства.

Оцінка бізнес — проекту підприємства,  відповідно до пункту 2.14:

актуальність впровадження, соціальна значимість проекту в регіоні (повинна бути надана відповідь на питання: „Як вплине реалізація даного проекту на соціально-економічний розвиток регіону?”);

строк окупності;

відповідність видам діяльності заявника-роботодавця;

оцінка товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати) (види продукції, ціна, а також повинна бути надана відповідь на питання: „Чому саме ці товари будуть користуватися попитом у регіоні?”); 

конкурентноздатність товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати);

рівень достатності виробничого та кадрового потенціалу;

аналіз цінових пропозицій вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати;

прогноз ризиків неповернення коштів – у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики.

Копію документів повинні бути завірені належним чином: напис про посвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної установи (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії і т.д.) установи.

Оригінали документів пред’являються під час подання заяви.

Пакет документів підприємства повинен бути оформлений належним чином, охайний, у папці – швидкозшивач з твердою обкладинкою (можна б/у) з номенклатурою (переліком) поданих пронумерованих документів.

2018-03-01  тип дог ФінДоп поворотна

2018-03-01  тип дог Цільова позика 

2018-03-01  тип дог ФінДоп безповоротна