Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Комітет доступності

На  розширеному онлайн  засіданні  обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації «Про реалізацію завдань та доручень Уряду України за Конвенцією ООН  про права осіб з інвалідністю у справі забезпечення безбарєрності та інклюзії у Полтавській області», що відбулось 27 листопада 2019 року ,  проаналізували можливості рівного доступу до транспорту та об’єктів соціальної інфраструктури осіб із особливими фізичними потребами.

Керівництво відділення Фонду, як член комітету доступності, взяло активну участь у засіданні. Заслухавши звіт про стан забезпечення безбар’єрності та інклюзії у Полтавській області, комітет дійшов висновку, що останніми роками стан  забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  значно поліпшився. Починаючи з 2013 року зроблений аудит всіх об’єктів області , який показав, що найбільше для осіб з інвалідністю доступні об’єкти адміністративного призначення, найменше – спортивні об’єкти.

Гостро піднімалось питання відсутність тренувальної бази для плавання та гри у бочче для осіб з інвалідністю; відсутність спеціальної літератури у навчальних закладах для дітей з інвалідністю по зору; незадовільний стан покриття тротуарів. Були приведені і позитивні приклади врахування потреб осіб з інвалідністю при будівництві житлових масивів , об’єктів споживчого обслуговування .

Для ефективного вирішення проблем, з якими стикаються означені групи населення, потрібна  синхронізована та злагоджена взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності.  Тому Комітетом намічені напрямки роботи у 2020 році .