Фонд соціального захисту інвалідів

Полтавське обласне відділення

Оплата за навчання І семестр

Незважаючи на обмежувальні заходи та зменшення надходжень до державного бюджету України , спричинені поширенням на території України вірусної інфекції COVID-19 , Полтавське обласне відділення Фонду продовжує виконання своїх функцій по фінансування заходів на надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії.

Фінансування даного напрямку реабілітації відбувається в межах кошторисних призначень, доведених відділенню Фонду на 2020 рік за бюджетною програмою  2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за    КЕКВ 2282, що у 2020 році склали 427 162 грн.

Станом на 12 травня 2020 року фактично сплачена вартість навчання 36 студентів з інвалідністю  за І семестр 2019/2020 навчального року на загальну суму 191 292 грн. Несплаченою залишається вартість навчання за аналогічний період навчального року  7 студентів з інвалідністю на суму 28 970 грн. Після надходження всіх необхідних  для оплати навчання документів, кошти будуть використані в повному обсязі.